Начало
Срокове
Информация
Такса
Орг. комитет
Регистрация
Настаняване
Контакт

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ПО ПЪТЯ НА ЕВЛИЯ ЧЕЛЕБИ”

03-05 ноември 2017, Шумен


ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  • Катедра „Турски език и литература” към Факултета по хуманитарни науки
  • Научен център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Лингвистика и транслатология
  • История и археология
  • Литература и културология
  • Изкуствознание
  • Фолклористика, етнология, културна антропология
  • Социални и интеркултурни комуникации
  • Библиотекознание (библиотеки, архиви, лични колекции)

Блок-програма


02.11.2017 (четвъртък)
Пристигане на участниците, регистриране и настаняване

03.11.2017 (петък)
9.30 часа – Откриване на Научната конференция
9.50 – 12.00 часа – Сутрешно заседание
12.00 – 13.00 часа – Обедна почивка
13.00 – 17.00 часа – Следобедно заседание
17.00-18.00 часа – Разисквания
19.00 - Коктейл за участниците и гостите
Съпътстваща програма: Откриване на изложба

04.11.2017 (събота)
9.30 часа – Откриване на Научната конференция
9.50 – 12.00 часа – Сутрешно заседание
12.00 – 13.00 часа – Обедна почивка
13.00 – 17.00 часа – Следобедно заседание
17.00-18.00 часа – Разисквания
18.00 часа – Закриване на научната програма на Конференцията
Съпътстваща програма: Среща с бивши преподаватели и студенти

05.11.2017 (неделя)
Културна програма: посещение на исторически и културни забележителности

в Шумен и района. Отпътуване на участниците от гр. Шумен