Начало
Срокове
Информация
Такса
Орг. комитет
Регистрация
Настаняване
Контакт


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕТО


РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български, турски, английски


УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО:

Времето за представяне на доклад е ограничено до 15 минути


СБОРНИК С ДОКЛАДИ:

Предвижда се изготвянето на електронно издание с материалите от конференцията


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕТО:

Всеки участник ще получи Сертификат за участие в научната конференция.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ