Начало
Срокове
Информация
Такса
Орг. комитет
Регистрация
Настаняване
Контакт


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


проф. д-р Татяна Чалъкова

доц. д-р. Венета Янкова - председател

доц. д-р Мийрям Салим-Ахмед

гл. ас. д-р Ембие Кязимова

гл. ас. д-р Неврие Чуфадар

гл. ас. д-р Вежди Мехмед

гл. ас. д-р Мемиш Мердан

преп. Менент Шукриева

преп. Бюлент Кърджалъ

Имрен Тасинова, докторант

Филиз Юсеинова, студентка

Севда Исмаил, студентка

НАУЧЕН КОМИТЕТ


проф. д-р Т. Чалъкова

доц. д-р. В. Янкова

доц. д-р Мийрям Салим-Ахмед