Начало
Срокове
Информация
Такса
Орг. комитет
Регистрация
Настаняване
Контакт


ТАКСА


50 лева (за участници от България);

25 лева (за докторанти и преподаватели от ШУ);

50 евро (за участници от чужбина).

Таксата за правоучастие включва: материалите за конференцията,

издаването на докладите и културната програма


Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са

за сметка на участниците в конференцията.


Таксата за правоучастие се заплаща по банковa сметка:

в лева - IBAN: BG57RZBB91553120050509

BIC: RZBBBGSF Райфайзенбанк - клон Шумен

в евро - IBAN: BG44RZBB91553420050500

BIC: RZBBBGSF Райфайзенбанк

Company name: Konstantin Preslavsky University of Shumen;

address: 115 Universitetska Str.; city: Shumen; country: Bulgaria

Основание: име на участника, ВУЗ, за участие в конференция "По пътя на Евлия Челеби"