Начало
Срокове
Информация
Такса
Орг. комитет
Регистрация
Настаняване
Контакт


СРОКОВЕ

Изпращане на заявка и резюме 30 юни 2017

Потвърждение за приемане на доклада 10 юли 2017

Внасяне на такса за правоучастие 13 октомври 2017

Краен срок за изпращане на докладите 30 декември 2017

Адрес за изпращане на докладите: evliyashumen@shu.bg