Ana Sayfa
Önemli Tarihler
Katılım Bilgileri
Katılım Ücreti
Akademik Kurul
Kayıt Bilgileri
Konaklama
İletişim


KATILIM BİLGİLERİ


SEMPOZYUM SUNUM DİLİ: Sempozyum çalışma dilleri Türkçe, Bulgarca, İngilizce


SUNUM KURALLARI:

Bildirilerin sunum süresi 15 dakika ile sınırlandırılmıştır.


BİLDİRİ KİTABI:

Elektronik bildiri kitabının hazırlanıp yayımlanması öngörülmektedir.


KATILIM BELGESİ:

Sempozyum’a katılan ve kayıt yaptıran herkese “katılım belgesi” verilecektir.


PUBLICATION REQUIREMENTS FOR FORMATTING