Ana Sayfa
Önemli Tarihler
Katılım Bilgileri
Katılım Ücreti
Akademik Kurul
Kayıt Bilgileri
Konaklama
İletişim


Katılım Ücretİ


Sempozyum katılım ücreti, Bulgaristan’dan katılacaklar için 50 BGN;

Şumen Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi

öğretim görevlileri ve doktora öğrencileri için 25 BGN;

Bulgaristan dışından katılacaklar için ise 50 EUR (€).

Katılım Ücretine Dahil Olan Hizmetler:

Sempozyum materyalleri, bildirilerin yayımlanması, kültürel etkinlikler programı.

Günlük masraflar, ulaşım ve konaklama masrafları katılımcıya aittir.

Katılım ücreti aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılacaktır:

(BGN) - IBAN: BG57RZBB91553120050509
               BIC: RZBBBGSF Raiffeisenbank – Şumen Şubesi

(€) - IBAN: BG44RZBB91553420050500
        BIC: RZBBBGSF Raiffeisenbank
Company name: Konstantin Preslavsky University of Shumen;

address: 115 Universitetska Str.; city: Shumen; country: Bulgaria
Ödeme sebebi: Katılımcının adı ve soyadı, çalıştığı üniversite,

Uluslararası Katılımlı “Evliya Çelebi’nin İzinde” Sempozyumu’na katılma.